Nöjdare kunder är vårt främsta mål


Totalkvalitet ska gälla i allt vårt handlande, från första kundkontakt till leverans.

  • Vi utför arbetet på ett professionellt sätt från början till slut.
  • Vi ska leverera delar och arbete på avtalad tid
  • Alla våra entreprenader utförs av anställd personal som regelbundet genomgår internutbildningar. Vi utför även externutbildningar för personalens kompetensutveckling
  • Alla skall vara medvetna om företagets policy.
  • Varje anställd ansvarar för kvaliteten på sitt arbete med egen kontroll
  • Vi använder endast godkänd utrustning enligt fastställda myndighetskrav
  • Vi arbetar med ständiga förbättringar på våra produkter/tjänster
  • Säkerställa att kundens krav och önskemål uppfylls
  • ISAB:s kvalitetsambitioner understryker vår roll som en tillförlitlig och långsiktig samarbetspartner.
  • I vårt kvalitetsarbete fokuserar vi mot en ökad kundnytta, ständiga förbättringar och ett processorienterat synsätt i det dagliga arbetet. Allt detta drar våra kunder nytta av.