Miljömål


Inlight Solutions AB skall erbjuda kostnadseffektiva produkter som med hänsyn till miljö och ekonomi använder material som kräver ett minimum av naturtillgångar och energi samt ger minsta möjliga avfallsmängd. Vi ser till att våra tillverkningsprocesser är miljöanpassade och energieffektiva.


Richard Almstedt VD, Inlight Solutions AB